Main menu

"Ovo su prvi izbori na kojima možemo birati"

„Samo jednom u nečemu možete biti prvi, a prvi se pamte. Budimo zajedno prvi!“, ovim riječima se Višnja Fortuna, kandidatkinja Hrvatske stranke umirovljenika na izborima za Europski parlament, obratila okupljenima u prepunoj kongresnoj dvorani Globus na Zagrebačkom velesajmu.

Naglasak!

Višnja Fortuna

Kandidatkinja umirovljenika za članicu Europskog parlamenta. Višnja Fortuna rođena je 1953. godine u Bjelovaru, a osnovnu školu i gimnaziju završava u Križevcima. Godine 1986. diplomira na Pravnom fakultetu, studijski centar socijalni rad te stječe naziv diplomirane socijalne radnice.

Potkategorije

Facebook