fbpx
Main menu
Foto: Željko Šemper, saborski zastupnik HSU Foto: Željko Šemper, saborski zastupnik HSU Foto: HSU/Tina Lončar

Šemper: "Nitko nije izvan dosega hrvatskog pravnog sustava"

Na saborskoj raspravi o Prijedlogu strategije suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.-2020. godine zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika Željko Šemper istaknuo je kako je Hrvatska već ostvarila značajne rezultate na polju borbe protiv korupcije, no podsjetio je da još uvijek ima mjesta i potrebe za adresiranjem tog problema.

„Posljednjih godina građani naše države mogli su se uvjeriti u to da RH misli najozbiljnije kada je u pitanju borba protiv korupcije i gospodarskog kriminala, te da ne postoji nitko izvan dosega hrvatskog pravnog sustava bez obzira na to koliko ih se smatralo utjecajnima“, izjavio je Šemper.

Dodao je da je institucionalni okvir podobniji za kontrolu i lakše podložan provjeri, no također podsjetio da se izvaninstitucionalni okvir temelji na socijalizaciji i obrazovanju svih pojedinaca u društvu, te primijetio kako zaslužuje da mu se posveti pozornost kako bi se osnažili svi mehanizmi koji će uvjetovati ponašanje i poštovanje društvenih normi i sadašnjih, ali i budućih generacija.

„Napredak je već ostvaren u mnogim područjima, posebice u pravu na pristup informacijama, financiranju izbornih aktivnosti i djelovanja političkih stranaka, te sprječavanja potencijalnog sukoba interesa. Prije svega pozdravljamo i inicijativu uvođenja etičkog kodeksa u obavljanju upravnih poslova. I dopustite mi da se pozovem na usporedbu sa zdravstvenom praksom, gdje se Hipokratovom zakletvom osigurava, osim liječenja i brige za pacijente, etički i moralni okvir za pristupanje ne samo pacijentu već i javnosti, te okolini“, izjavio je Šemper.

Istaknuo je sprječavanje sukoba interesa kao jedan od ključnih elemenata prilikom suzbijanja korupcije, te dodao kako je pritom nužno dodatno ojačati ulogu Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa da bi se dodatno osigurao kapacitet, te omogućilo provođenje zadaća iz nadležnosti povjerenstva temeljeno na Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.

„Unatoč postojanju i provedbi zakona pokazala se potreba za dodatnim revidiranjem procesa gdje upravo Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa svojom nadzornom i savjetodavnom ulogom postaje ključni faktor ne samo u prevenciji već i u edukaciji protiv korupcije na svim razinama“, upozorio je Šemper.

Kao jednu od najvažnijih stavki u borbi protiv korupcije Šemper je izdvojio pravo na pristup informacijama kao aktivno pravo svih institucija, ali i udruga civilnog društva, te građana RH. Naglasio je kako je upravo inzistiranje na transparentnosti prilikom rada svih tijela javne vlasti, kao i jačanje institucionalnih kapaciteta za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama metoda pomoći građanima za ostvarivanje povjerenja u institucije, ali i otvaranje prostora za otvorenu komunikaciju između javnog i civilnog sektora.

„Jedino tako može se izbjeći manipulacija podacima i stvaranje nepovjerenja u institucije zakonodavne i izvršne vlasti što je nerijetko potencirano slikom u medijima i kao rezultat ima obeshrabrivanje građana i nevoljkost sudjelovanja u političkom životu zemlje“, upozorio je Šemper.

Kao jednu od najčešćih primjedbi građana izdvojio je sporost pravosudnog sustava manifestiranu, tvrdi, dugotrajnim i često iscrpljujućim procesima, no pozdravio je uvođenje e-Spisa kao projekta omogućivanja kvalitetnog statističkog praćenja i upravljanja spisima.

Šemper je pozdravio i odluku o dodatnoj zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju, tzv. zviždača, te izjavio kako je od iznimne važnosti pružiti im osjećaj sigurnosti nakon što su učinile svoju građansku dužnost i objavile informaciju koje ih štite javnim interesima.

„Jednaku zaštitu i sigurnost potrebno je osigurati i svim medijima, jer medijski prostor zbog svog utjecaja na javno mnijenje i pristupa informacijama mora biti u potpunosti očišćen od bilo kakvih koruptivnih elemenata. Zemlja u kojoj se krši sloboda medija pokazuje time nizak stupanj ukupne slobode u društvu što je nedopustivo za zemlju koja se naziva konsolidiranom demokracijom i koja je punopravna članica EU“, zaključio je Šemper.

Na vrh članka

Facebook