fbpx
Main menu
Marija Ilić (HSU) Marija Ilić (HSU) Foto: HSU/Tina Lončar

Ilić: "Novi Zakon o referendumu ne smije diskriminirati građane starije životne dobi"

Potpredsjednica Hrvatske stranke umirovljenika i saborska zastupnica Marija Ilić na saborskoj je raspravi izrazila zabrinutost zbog pojedinih odredbi navedenih u prijedlogu Zakona o referendumu, koji između ostalog predviđa da se potpisi za referendumsku inicijativu prikupljaju u uredima državne uprave, te putem sustava e-građani.

„Kao jedina parlamentarna umirovljenička stranka u Hrvatskoj smatramo važnim upoznati kolegice i kolege zastupnike sa poteškoćama koje bi provedba ovog zakona u praksi značila za naše starije sugrađane koji čine gotovo trećinu biračkog tijela u državi“, izjavila je Ilić.

Istaknula je kako je dosadašnja praksa prikupljanja potpisa na javnim površinama omogućavala izražavanje političke volje građana koji su mogli jednostavnim prilaženjem aktivistima pojedine referendumske inicijative dati svoju potporu željenoj inicijativi bez osjećaja da ih se motri i bez dolaska u službene institucije kao što su uredi državne uprave, te su to mogli učiniti u vrijeme koje je njima najviše odgovaralo.

„Naravno da je i tu bilo manjkavosti, posebno u manjim sredinama, gdje se prilazilo građanima od strane aktivista inicijatora koji su najčešće bili članovi zainteresiranih političkih stranaka i sustavom pritiska utjecali na građane, što nas dovodi do zaključka da savršenog rješenja nema“, upozorila je Ilić.

Izrazila je zabrinutost Hrvatske stranke umirovljenika zbog, tvrdi, potencijalno diskriminatornog učinka koji bi predloženi način prikupljanja potpisa za referendumsku inicijativu mogao imati na građane starije životne dobi.

„Odlazak u urede državne uprave za mnoge građane predstavljat će nelagodno iskustvo jer se time stvara dojam da je izuzetno pojednostavljeno promatranje od strane institucija. Također, odlazak u urede državne uprave pretpostavlja izuzetno dobro informirane i visoko motivirane građane što naši umirovljenici često nisu prvenstveno zbog vrlo teških životnih uvjeta i fokusa pažnje koje je najuže usmjeren na pitanja vezana uz egzistenciju“, izjavila je Ilić.

Upozorila je i kako su uredi državne uprave često teško dostupnim starijim i teže pokretnim osobama kao i osobama s invaliditetom, kao i građanima koji stanuju pedesetak kilometara pa i dalje od nadležnih Ureda državne uprave čime se, dodaje, dodatno stvara prepreka mogućnosti izjašnjavanja volje i ostalih građana u ruralnim područjima, te ih se demotivira na samom početku uključivanja u politički proces.

„Nemojte zaboraviti da umirovljenik sa 1200 kuna mjesečnih primanja može dati 80 do 100 kuna za prijevoz kako bi išao u ured državne uprave dati svoj potpis za određenu inicijativu, jer je za ljude koji se bore za vlastitu egzistenciju važniji taj novac nego participacija u inicijativi“, istaknula je Ilić.

Upozorila je i na pojavu diskriminacijskog ponašanja pojedinih članova biračkog odbora koji odlaze u domove starih i teško pokretnih osoba na inicijativu, tvrdi, pojedinih političkih stranaka koje djeluju na njih sugestivno.

Zastupnica Ilić pozdravila je uvođenje sustava e-građanin kao tehnološkog napretka u sferi glasovanja, no upozorava kako on u prijelaznom periodu navikavanja građana ne može i ne smije biti jedno od svega dva ponuđena rješenja ovog problema.

„Građani starije dobi često nemaju iskustvo u korištenju suvremenih informacijskih pomagala kao što su računala, tableti ili pametni telefoni. U medijima je predstavljeno kako se birači starije dobi mogu obratiti za pomoć mlađim članovima obitelji, dakle svojoj djeci, unucima, susjedima itd., kako bi ih oni uputili i educirali o načinu davanja potpisa. Smatramo kako je ovakav savjet opasan za zajamčeno pravo tajnosti glasovanja te se time stvaraju uvjeti za daljnju manipulaciju biračima odnosno glasovima“, istaknula je Ilić.

Naglasila je da Hrvatska stranka umirovljenika smatra nužnim osigurati da svi građani RH imaju jednaku mogućnost sudjelovanja u demokratskom procesu prikupljanja potpisa za bilo koju od referendumskih inicijativa bez obzira na stupanj informatičkog obrazovanja. Istaknula je kako se starijim osobama i osobama s invaliditetom mora što više olakšati sudjelovanje u demokratskom procesu.

„Predlažemo da se u tu svrhu uspostavi jedinstveni besplatni telefonski broj na razini RH koji bi zainteresirani građani mogli koristiti koji zbog bilo kojih okolnosti nisu mogli doći na mjesto gdje se skupljaju potpisi. Također treba razmotriti osnimavnje timova od strane ureda državne uprave koji bi izlazili na teren i na taj način osobno dolazili do ljudi koji su spriječeni samostalno doći i svojim potpisom dati podršku pojedinoj inicijativi čime bi se stalo na kraj i diskriminaciji pojedinaca na osnovu dobi ili invaliditeta te omogućilo punopravno sudjelovanje svih građana u demokratskom procesu. Ne treba zanemariti i mogućnost instaliranja mobilnog šaltera po uzoru na praksu Ministarstva unutarnjih poslova što se pokazalo kako znate vrlo korisnim i vrlo dobrim, što bi posebno olakšalo prikupljanje potpisa u malim sredinama i ruralnim područjima i takvi mobilni šalteri mogli bi raditi i u produljenom vremenu čime bi se izbjeglo preklapanje onog radnog vremena tijela državne uprave s radnim vremenom većine zaposlenih građana“, zaključila je Ilić.

Na vrh članka

Facebook