fbpx
Main menu
Ljiljana Cvjetović (HSU) Ljiljana Cvjetović (HSU) Foto: HSU/Tina Lončar

Cvjetović: "Plaćanje po količini jedini je pravedan način naplate zbrinjavanje otpada"

Na saborskoj raspravi o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj  za 2014. godinu zastupnica Hrvatske stranke umirovljenika Ljiljana Cvjetović osvrnula se na dio izvješća o gospodarenju otpadom na području Primorsko-goranske županije, upozorivši da se novi sustav naplate komunalne naknade po količini preuzetog komunalnog otpada u toj županiji ne provodi, premda je Zakon o državnom gospodarenju otpadom stupio na snagu još u srpnju 2013. godine.

„Navedenim su zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenesene direktive Europske unije te se kao prioritet navodi sprječavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu uporabu, recikliranje te drugi postupci prerade i zbrinjavanja otpada. Za građane je upravo plaćanje po količini jedini pravedan način naplate zbrinjavanje otpada. To je također jedna od metoda koje će pomoći u motiviranju građana da smanje količinu otpada koji proizvode i da maksimalno odvajaju otpad“, izjavila je Cvjetović.

Upozorila je na činjenicu da velik broj gradova i općina nisu u propisanom roku donijeli planove gospodarenjem otpada ili su donijeli planove koji ne sadrže sve propisane elemente. Naglasila je kako dodatno zabrinjava činjenica da za navedene propuste nitko ne snosi odgovornost i pozdravila odluku Državnog ureda za reviziju za donošenje plana gospodarenja otpada za razdoblje od šest godina.

„Plan gospodarenja otpadom važno je objaviti u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, a nacrt plana gospodarenja otpadom učiniti dostupnim javnosti za iznošenje primjedbi, prijedloga i mišljenja. Također je potrebno poduzimati aktivnosti za odvojeno prikupljanje zelenog otpada s javnih površina i bio otpada iz domaćinstava te izgradnju kompostana u cilju smanjivanja količine biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta“, istaknula je Cvjetović.

Pozdravila je prijedlog Državnog ureda za reviziju da se utvrde svi elementi određivanja cijene zbrinjavanja otpada.

„Ako se naplata odvoza otpada ne počne obavljati po točnoj količini koju osoba preda, biorazgradivi otpad ne prikuplja odvojeno nego se isti nekontrolirano odlaže na odlagališta umjesto da se kompostira, dok se 87 milijuna eura ulaže u postrojenje koje od miješanog komunalnog otpada radi gorivi otpad i na taj način izravno opstruira povećanje stope recikliranja, plan gospodarenja otpada u Primorsko-goranskoj županiji se nikako ne može smatrati ekološkim, što će se kao posljedicu nepoštivanja EU direktiva rezultirati značajnim financijskim kaznama za Republiku Hrvatsku“, zaključila je Cvjetović.

Na vrh članka

Facebook