fbpx
Main menu

Sažetak programa HSU-a za parlamentarne izbore 2016. godine

Osnovni smisao prijedloga programskih točaka Hrvatske stranke umirovljenika za predstojeći mandat su konkretne mjere za poboljšanje uvjeta života građana s posebnim naglaskom na osobe starije životne dobi.


1. Izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju za korisnike obiteljskih mirovina – da u slučaju smrti bračnog partnera udovica ili udovac uz svoju mirovinu imaju pravo na dio mirovine preminulog partnera
2. Cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja 70 kuna
3. Osamostaljenje javnog neprofitnog osiguravatelja
4. Povećanje cenzusa za oslobađanje plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja 1800 kuna po članu obitelji i 2200 za samca
5. Izmjena Zakona o dodatku od 4-27 posto – prigodom umirovljenja dati pravo na dodatak od 27 posto članovima 2. stupa, razmjerno stažu u 1. stupu (do 2002. godine)
6. U okviru demografske politike poboljšati prava žena – da se za godine provedene na rodiljnom ili roditeljskom dopustu za dijete, kod izračuna mirovine za te godine uzima prosječna vrijednost boda svih ostalih godina
7. Pravobranitelj za umirovljenike i starije osobe
8. Prenijeti vlasništvo nad Domovima umirovljenika sa države na osnivače
9. Ukidanje tri posto zdravstvenog doprinosa
10. Drugi stup mirovinskog osiguranja u većoj mjeri staviti u funkciju razvoja gospodarstva i smanjenja javnog duga
11. Prihvatiti korisnike dokupljenih mirovina u mirovinski sustav Republike Hrvatske
12. Smanjenje HRT pristojbe za sve one s primanjima ispod prihodovnog cenzusa
13. Isplata tzv. božićnice za sve umirovljenike svake godine – model dogovoriti sa socijalnim partnerima
14. Ratifikacija socijalne povelje Vijeća Europe
15. Decentralizacija socijalne skrbi s povećanjem kapaciteta ustanova socijalne skrbi
16. Građanima starijim od 65 godina života bez radnog staža osigurati „socijalnu naknadu“ na teret sredstava socijalne skrbi (to je obećanje iz „Plana 21“)
17. Usvajanje Deklaracije o neotuđivim pravima umirovljenika u RH u Saboru
18. Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe – osnovati savjete za umirovljenike i starije osobe po županijama
19. Treće izvanredno godišnje usklađivanje mirovine u skladu s rastom BDP-a

Na vrh članka

Facebook