fbpx
Main menu
Silvano Hrelja o dopunskom zdravstvenom osiguranju

Silvano Hrelja o dopunskom zdravstvenom osiguranju

Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Silvano Hrelja izrazio je u Saboru nezadovoljstvo činjenicom da je Hrvatska liječnička komora (HLK) izabrala privatno dopunsko zdravstveno osiguranje za svoje članove, ustvrdivši da „nešto smrdi jer ispada da je rizik kod 20 tisuća liječnika manji nego kod najzdravijeg dijela hrvatske populacije, aktivnog sastava Hrvatske vojske“.

U stanki koju je zatražio problematizirao je ugovorenu cijenu police osiguranja u iznosu od 29 kuna te ministra zdravstva Milana Kujundžića pozvao da u HLK pošalje nadzor kako bi se ustanovilo ima li osnove za sumnje povodom ovog natječaja.
Citirao je statut Hrvatske liječničke komore u kojem stoji, kako je rekao Hrelja, da HLK „vodi imenik liječnika u RH, daje, obavlja i oduzima odobrenje za samostalni rad, obavlja stručni nadzor nad radom liječnika, određuje najnižu cijenu rada privatnih liječnika, odobrava pojedinačne cijene liječničkih usluga privatnih liječnika, a nadzor nad zakonitošću rada Hrvatske liječničke komore u obavljanju njenih javnih ovlasti provodi Ministarstvo zdravlja“ te upitao po kojoj osnovi komora nudi svojim članovima usluge privatnog osiguravatelja dopunskog zdravstvenog osiguranja.


„Mislim da nismo donosili zakone da se liječnička komora bavi onim što se bave udruge. Ako se želi time baviti liječnici svi mogu osnovati udruge kakve god hoće“, rekao je Silvano Hrelja te kazao kako nije prihvatljivo da oni koji ovise o državnom novcu svoje usluge traže kod privatnih osiguravatelja, a ne kod HZZO-a.
HZZO dopunsko zdravstveno osiguranje uprihodovalo je prošle godine milijardu i 900 milijuna kuna i 91 posto od toga iznosa vraćeno je u zdravstveni sustav, kazao je Hrelja, dok su svi privatni osiguravatelji imali 300 milijuna kuna prihoda i 47 posto povrata novca u sustav.
„Ovi podaci pokazuju da se trebamo zamisliti što je prihvatljivije za nas i što je u javnom interesu“, zaključio je Silvano Hrelja.

Cijeli govor možete pogledati ovdje

Na vrh članka

Facebook