fbpx
Meet Gavern - Stranka Vaše budućnosti

Politički ciljevi

 • Odgovoran odnos prema samostalnosti, neovisnosti i suverenitetu.
 • Očuvanje i njegovanje digniteta, značaja i tradicije Domovinskoga rata.
 • PoštIvanje načela sadržanih u Ustavu RH i njihova dosljedna provedba u praksi.
 • Poticanje građana na  predanost općem dobru i razvoju.
 • Širenje svijesti o Hrvatskoj kao zapadno-europskoj zemlji i nužnosti europskih integracija na opće civilizacijskoj, a ne samo ekonomskoj razini.
 • Podržavanje i davanje priloga demokratskim procesima u zemlji i svijetu, prvenstveno s našim susjednim zemljama.
 • Borba protiv svih oblika terorizma, nasilja i netolerancije.
 • Širenje ekološke svijesti kao preduvjeta zdrave budućnosti.
 • Zalaganje da zakoni budu moralni i po mjeri čovjeka, da jamče socijalnu sigurnost i dostojan život bez neizvjesnosti.
 • Smanjenje broja općina i ušteda sredstava za korisnija ulaganja i traženje potpunijeg i racionalnijeg korištenja razvojnih resursa teritorijalnih jedinica u svrhu reindustrijalizacije.
 • Smanjenje državne administracije, jer je glomazna u odnosu na dostignuti nivo izgrađenosti informacijskog sustava državne uprave.
 • Zauzimanje za decentralizaciju državne vlasti, državnih tvrtki i institucija.
 • Razvijanje solidarnosti i volonterstva u hrvatskom društvu.
 • Volonterskim radom umirovljenici će se aktivno uključivati u rad javnog sektora, volontirati kod mladih poduzetnika i onih kojima je potrebna savjetnička pomoć iskusnih managera; uopće razraditi sistem volontiranja.
 • Troškove volonterskih aktivnosti osloboditi poreza i raznih doprinosa te osigurati proračunska sredstva.
 • Čvršće povezivanje s hrvatskim iseljeništvom, osobito umirovljenicima.
 • Raditi na reformi stručnosti i povećanju plaća državnih službenika.
 • © Hrvatska stranka umirovljenika :: 2013 | Web by studioFABER