Ciljevi stranke

 • Odgovoran odnos prema samostalnosti, neovisnosti i suverenitetu.
 • Očuvanje i njegovanje digniteta, značaja i tradicije Domovinskoga rata.
 • Poštivanje načela sadržanih u Ustavu RH i njihova dosljedna provedba u praksi.
 • Poticanje građana na predanost općem dobru i razvoju.
 • Širenje svijesti o Hrvatskoj kao zapadno-europskoj zemlji i nužnosti europskih integracija na opće civilizacijskoj, a ne samo ekonomskoj razini.
 • Podržavanje i davanje priloga demokratskim procesima u zemlji i svijetu, prvenstveno s našim susjednim zemljama.
 • Borba protiv svih oblika terorizma, nasilja i netolerancije.
 • Širenje ekološke svijesti kao preduvjeta zdrave budućnosti.
 • Zalaganje da zakoni budu moralni i po mjeri čovjeka, da jamče socijalnu sigurnost i dostojan život bez neizvjesnosti.
 • Smanjenje broja općina i ušteda sredstava za korisnija ulaganja i traženje potpunijeg i racionalnijeg korištenja razvojnih resursa teritorijalnih jedinica u svrhu reindustrijalizacije.
 • Smanjenje državne administracije, jer je glomazna u odnosu na dostignuti nivo izgrađenosti informacijskog sustava državne uprave.
 • Zauzimanje za decentralizaciju državne vlasti, državnih tvrtki i institucija.
 • Razvijanje solidarnosti i volonterstva u hrvatskom društvu.
 • Volonterskim radom umirovljenici će se aktivno uključivati u rad javnog sektora, volontirati kod mladih poduzetnika i onih kojima je potrebna savjetnička pomoć iskusnih managera; uopće razraditi sistem volontiranja.
 • Troškove volonterskih aktivnosti osloboditi poreza i raznih doprinosa te osigurati proračunska sredstva.
 • Čvršće povezivanje s hrvatskim iseljeništvom, osobito umirovljenicima.
 • Raditi na reformi stručnosti i povećanju plaća državnih službenika.
 • Predlaže se osnivanje Vijeća za strategiju rasta, razvoja i napretka Hrvatske sa 7-9 članova, mandatom od (najmanje) 5 godina, širokim spektrom prava, obveza i odgovornosti i ovlaštenja te naročito, izborom članova isključivo temeljem dokazanih ljudskih, stručnih i radnih kvaliteta.
 • Razvoj privatne inicijative i poduzetništva radi povećanja bogatstva zemlje i pojedinaca na temelju poštene i zdrave konkurencije.
 • Zaštita materijalnih resursa prirode u interesu svih hrvatskih građana.
 • Borba protiv pljačkaša društvene imovine i materijalnih resursa zemlje sredstvima efikasne zakonske i egzekutivne regulative.
 • Privatizacija državne imovine temeljena na dokapitalizaciji i zapošljavanju.
 • Revizija pretvorbe u kojoj je nastala pljačka državne imovine.
 • Borba protiv korupcije i kriminala djelotvornošću organa izvršne i sudske vlasti.
 • Povećanje materijalne proizvodnje stimulativnim mjerama i odgovarajućom poreznom politikom.
 • Smanjenje nezaposlenosti i sive ekonomije.
 • Pravedno vrjednovanje rada i isplate zarada.
 • Zalaganje za zaštitu prirodnih bogatstava i poljoprivrednog zemljišta, šuma, izvorišta voda, nacionalnih parkova koji se ne smiju rasprodati.
 • Zalaganje da se smjernice Europske komisije u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti RH počnu primjenjivati.
 • Izrada programa obnovljivih izvora energije, bio-ekološke proizvodnje.
 • Razrada mjera za spas ruralnih područja.
 • U mirovinskom sustavu izvršiti razgraničenje mirovine na onu ostvarenu temeljem radnog staža i onu temeljem raznih zasluga i privilegija.
 • Prvu isplaćivati iz mirovinskog fonda, drugu iz državnog proračuna.
 • Osigurati da poslodavci uplaćuju stvarni iznos mirovinskog doprinosa, te strogo kazniti utaju poreza na dobit i dohodak.
 • Sva imovina koja je pripadala mirovinskom fondu mora biti vraćena u fond kao što su zgrade, dionice, krediti i sl.
 • Pravo na mirovinu zarađenu radom i uplatama zakonom određenih doprinosa utvrditi kao imovinsko pravo zaštićeno Ustavom RH.
 • Promijeniti način usklađivanja mirovine, osigurati i godišnje povećanje mirovina za postotak rasta BDP, tako da starosna mirovina iznosi 70% prosječne plaće zaposlenih.
 • Osigurati bračnom drugu pravo da nakon slučaja smrti bračnog druga primi dio njegove mirovine sve do iznosa od 60%.
 • Povećati neoporezivi dio plaće, izjednačiti uvjete stjecanja mirovine za sve kategorije umirovljenika.
 • Osigurati potpunu zdravstvenu zaštitu i oslobođenje od participacije za lijekove i liječenje.
 • Osnažiti domove zdravlja s više zdravstvenih usluga kao i ulogu liječnika primarne zdravstvene zaštite.
 • Riješiti probleme mirovina umirovljenika iz republika bivše države, koji žive u RH.
 • Izgraditi stacionare kojima bi se rasteretile bolnice i time omogućilo kvalitetnije liječenje bolesnika, a posebno onemoćalih umirovljenika.
 • Iniciranje rješenja sveučilišne bolnice u Novom Zagrebu. Unaprijediti izvan institucionalnu skrb za starije osobe jačanjem volonterstva i boljom povezanošću sa sektorom civilnog društva.
 • Unaprijediti izvan institucionalnu skrb za starije osobe kako bi se rješavao veliki dio njihovih potreba, a oslobodilo državu velikih troškova institucionalnog zbrinjavanja.
 • Probuditi javnost za što veću participaciju umirovljenika u kulturnom i sportskom životu svoje sredine, uvesti umirovljenički popust na ulaznice, te gratis karte po principu «ispunimo prazne sjedalice».
 • Osnažiti umirovljenička kulturno-umjetnička društva te inicirati jeftiniju turističko-izletničku ponudu za osobe starije životne dobi.