Naši zastupnici u Hrvatskom saboru

Silvano Hrelja

Silvano Hrelja

Rođen je 14. ožujka 1958. u Hreljinima, Žminj. Završio Višu tehničku školu za sigurnost pri radu i zaštitu od požara u Zagrebu (VŠS – inženjer sigurnosti pri radu i zaštite od požara).

POČETAK OBNAŠANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA:

14.10.2016.

DUŽNOSTI U SABORU:

  • Potpredsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove (od 14.10.2016.)
  • Član Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo (od 28.10.2016.)

KONTAKT:

Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika, SNAGA-e i nezavisnih zastupnika 
Telefon: 01/ 6303 967
Faks: 01/6303 003
e-mail: klubnz@sabor.hr

Tomislav Žagar

Rođen je 10. prosinca 1969. u Novoj Bukovici. Završio Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (VSS – diplomirani inženjer strojarstva).

Diplomirani inženjer strojarstva, oženjen i otac dvoje djece. Sudionik Domovinskog rata. Političko iskustvo na lokalnoj razini kao vijećnik i predsjednik općinskog vijeća. 2009. Izabran sam za načelnika Općine Nova Bukovica u prvom krugu, a 2011 godine za zastupnika u Hrvatskom saboru. Predmet interesa mog političkog djelovanja su radnička prava i prava umirovljenika, starijih osoba i ranjivih skupina.

POČETAK OBNAŠANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA:

14.10.2016.

DUŽNOSTI U SABORU:

  • Potpredsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (od 18.10.2019.)
  • Član Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo (od 29.06.2018.)
  • Član Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske (od 28.10.2016.)
  • Član Odbora za obitelj, mlade i sport (od 28.10.2016.)
  • Član Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu (od 28.10.2016.)

KONTAKT:

Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika, SNAGA-e i nezavisnih zastupnika
Telefon: 01/ 6303 967
Faks: 01/6303 003
e-mail: klubnz@sabor.hr